Архив за етикет: гут

Дистанционен курс за ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Налага ли се ежегодно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Дори и всички да сме съгласни, че първоначалното обучение е най-важно, все пак се налага някой път то да се подържа и да се повтаря ежегодно. Така седят нещата и с обучението на представителите на групите и комитети по условия на труд.

Може би според много от вас не се налага да се повтаря обучението по ЗБУТ всяка година и това може да става на по-голям период. Макар и вие да виждате нещата така, трябва да знаете, че съществуват сериозни наказания на неспазването на това правило. На първо място преминаването на ежегоден курс по ЗБУТ за членове на КУТ и ГУТ се изисква от „ Главна инспекция по труда“. Сериозен орган със сериозни функции и изисквания, което не е за пренебрегване от нито един държащ на бизнеса си работодател. Всеки проверяващ, прекрачил прага на вашето звено, ще иска документ за потвърждение на такъв ежегоден курс, без да се взима под внимание дейността на фирмата или липсата на особен риск на работното място според вас.

  Ежегодният курс за представителите на КУТ и ГУТ е приложим и за други длъжности и може да се съвместява. Така например представителите на човешки ресурси също биха могли да посещават тези лекции за да разберат по-добре материята.

Нещата с ежегодното обучение по ЗБУТ, без значение по какъв начин е извършено ( онлайн, дистанционно, на място и т.н. ) не може да се валидизира без наличието на съответните документи, които да доказват този факт. В случая това е Удостоверение за Членове на КУТ – ГУТежегодно обучение. Това е официалната формулировка, и тя е в съответствие със законовите разпоредби. С преминаването на този курс може да сте сигурни, че вашите представители са качествено обучени да следват и създават безопасни условия на труд по време на целия производствен и работен процес.

Дистанционен курс за обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за обучение на КУТ/ГУТОсновни изисквания за първоначално дистанционно обучение на представители на КУТ

 

                Здравословните и безопасни условия на труд са изискване за всяка работеща фирма. Все пак основните положения и начините за осигуряването на такива, е различно, като то зависи от дейността и броя на персонала на дружеството.

                В конкретната тема за Комитет по условия на труд или съкратено КУТ, може да се каже, че такъв орган е приложим и се отнася за фирми с персонал над 50 човека. Дори те да са 51, вече е необходимо да се назначи и подържа такъв орган. Неговото сформиране може да стане още при назначаването на първия човек над петдесетия, за да се избегнат много неприятности в последствие.

                Важно е да се знае за компании, които са на прага на сформирането на такъв орган, че броя на участниците в него е точно пропорционален на персонала, но не повече от десет или една пета от персонала на фирмата. Това често пъти би могло да предизвика неудобство, тъй като текущата работа на участниците бива прекъсната. В случая е предвидено решение – допуска се членове на КУТ да са и външни лица. Такива могат да бъдат експерти от подобни организации или от служби, занимаващи се с трудова медицина.

               Веднъж, когато такъв орган във фирмата е сформиран, най-важно за него е да направи цялостната оценка за безопасността на труд и условията на работа. Правилната оценка на риска дава и добра насока на работа, която ще е оптимална и целенасочена. Ясно трябва да е и здравословното състояние на всеки един от участниците в работния процес във всяко едно време от работата. Същото се отнася и за условията на работа. Те трябва да се наблюдават и подобряват периодично, а не еднократно.

               Имайки предвид, че КУТ се сформира от хора, работещи в различни сфери, то следва те да бъдат обучени в спецификите на нещата, които са същността на този орган. Важно е първоначалното обучение за представители на КУТ да бъде лесно и разбираемо. В този смисъл най-подходящият избор се оказва да е дистанционното обучение по ЗБУТ, което би предоставило достатъчно време за осмисляне на материята и съвместяването й с основните професионални задължения на участниците в КУТ, които не биха могли да бъдат отложени или неизпълнени.