Архив за етикет: групи и комитети по условия на труд

Дистанционен курс за обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за обучение на КУТ/ГУТОсновни изисквания за първоначално дистанционно обучение на представители на КУТ

 

                Здравословните и безопасни условия на труд са изискване за всяка работеща фирма. Все пак основните положения и начините за осигуряването на такива, е различно, като то зависи от дейността и броя на персонала на дружеството.

                В конкретната тема за Комитет по условия на труд или съкратено КУТ, може да се каже, че такъв орган е приложим и се отнася за фирми с персонал над 50 човека. Дори те да са 51, вече е необходимо да се назначи и подържа такъв орган. Неговото сформиране може да стане още при назначаването на първия човек над петдесетия, за да се избегнат много неприятности в последствие.

                Важно е да се знае за компании, които са на прага на сформирането на такъв орган, че броя на участниците в него е точно пропорционален на персонала, но не повече от десет или една пета от персонала на фирмата. Това често пъти би могло да предизвика неудобство, тъй като текущата работа на участниците бива прекъсната. В случая е предвидено решение – допуска се членове на КУТ да са и външни лица. Такива могат да бъдат експерти от подобни организации или от служби, занимаващи се с трудова медицина.

               Веднъж, когато такъв орган във фирмата е сформиран, най-важно за него е да направи цялостната оценка за безопасността на труд и условията на работа. Правилната оценка на риска дава и добра насока на работа, която ще е оптимална и целенасочена. Ясно трябва да е и здравословното състояние на всеки един от участниците в работния процес във всяко едно време от работата. Същото се отнася и за условията на работа. Те трябва да се наблюдават и подобряват периодично, а не еднократно.

               Имайки предвид, че КУТ се сформира от хора, работещи в различни сфери, то следва те да бъдат обучени в спецификите на нещата, които са същността на този орган. Важно е първоначалното обучение за представители на КУТ да бъде лесно и разбираемо. В този смисъл най-подходящият избор се оказва да е дистанционното обучение по ЗБУТ, което би предоставило достатъчно време за осмисляне на материята и съвместяването й с основните професионални задължения на участниците в КУТ, които не биха могли да бъдат отложени или неизпълнени.