Дистанционен курс за ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Налага ли се ежегодно обучение за представители на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Дори и всички да сме съгласни, че първоначалното обучение е най-важно, все пак се налага някой път то да се подържа и да се повтаря ежегодно. Така седят нещата и с обучението на представителите на групите и комитети по условия на труд.

Може би според много от вас не се налага да се повтаря обучението по ЗБУТ всяка година и това може да става на по-голям период. Макар и вие да виждате нещата така, трябва да знаете, че съществуват сериозни наказания на неспазването на това правило. На първо място преминаването на ежегоден курс по ЗБУТ за членове на КУТ и ГУТ се изисква от „ Главна инспекция по труда“. Сериозен орган със сериозни функции и изисквания, което не е за пренебрегване от нито един държащ на бизнеса си работодател. Всеки проверяващ, прекрачил прага на вашето звено, ще иска документ за потвърждение на такъв ежегоден курс, без да се взима под внимание дейността на фирмата или липсата на особен риск на работното място според вас.

  Ежегодният курс за представителите на КУТ и ГУТ е приложим и за други длъжности и може да се съвместява. Така например представителите на човешки ресурси също биха могли да посещават тези лекции за да разберат по-добре материята.

Нещата с ежегодното обучение по ЗБУТ, без значение по какъв начин е извършено ( онлайн, дистанционно, на място и т.н. ) не може да се валидизира без наличието на съответните документи, които да доказват този факт. В случая това е Удостоверение за Членове на КУТ – ГУТежегодно обучение. Това е официалната формулировка, и тя е в съответствие със законовите разпоредби. С преминаването на този курс може да сте сигурни, че вашите представители са качествено обучени да следват и създават безопасни условия на труд по време на целия производствен и работен процес.

Споделете в социалните мрежи