Архив за етикет: длъжностно лице

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Как длъжностното лице, което ръководи и управлява трудовите процеси да премине бързо онлайн обучение

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжнистно лице ръководещо трудови процеси

       Работодателите са особено чувствителни, когато става въпрос за обучение на служителите им. От една страна това са непредвидени разходи, които засягат бюджета на фирмата. От друга то е свързано с отсъствие на важни хора за трудовия процес от работното им място. Ето защо всеки иска това обучение да стане възможно най-бързо и най-малко да се отрази на общата работа. Затова трябва да се намери бърз, надежден и изгоден начин за обучение. Проблемът е, че никой от начините не отговаря на всички изисквания едновременно. 

       Наемането на лектор, който да идва във фирмата и да обучава съответните длъжностни лица, е най-щадящия начин за персонала. Той е и особено удобен от гледна точка на това, че всички неясноти и въпроси могат да бъдат изчистени на място и на време. Работодателят от своя страна получава бърза и надеждна обратна връзка от лектора за нивото и постиженията на своите подчинени. Голям недостатък на този вид обучение е, че той струва по-скъпо от другите. Таксува се почти като частни уроци, което много повишава разходите за това обучение. Несъмнено качеството е на ниво, но не всеки работодател би могъл да отдели такава сума за квалификацията на своите подчинени. 

        Когато става въпрос за обучението на едно длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси, онлайн обучението идва като много добра възможност. То дава изключителна свобода на човека, който се обучава, не го натоварва с часове и работно време и по никакъв начин не влияе на работния процес. Това е така, защото физическото присъствие на работника не се изисква никъде. Той сам определя темпото си и времето, което ще отделя за подготовка. Цената е още един голям плюс на това обучение. Обикновено има значителна разлика между тази на онлайн и на присъственото обучение. Лошото в случая е, че трябва да избирате само особено организирани личности за това. Човек без лична дисциплина би разтеглил много нещата във времето, което не е в интерес на никоя от страните.

         Присъственото обучение е подходящо за хора, които сте избрали за длъжностни лица, които да ръководят и управляват трудовите процеси, но основната им длъжност не предполага особена заетост и отговорност. Така те ще могат спокойно да посещават всички лекции на въпросния курс, без да си вредят на работата. Цената тук не е една от изгодните величини. Но все пак всеки избира според своите критерии и условия, винаги нещо е за сметка на друго.

Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Онлайн курс за длъжностно лице по ЗБУТ

 Онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

В началото на деветдесетте години на предходния век, непосредствено след преминаването на България към демократично управление, голям брой закони биват преразгледани. Това води до редактирането и допълването на някои, като един от засегнатите е законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Вследствие на въведените при него корекции, в екипа по безопасност и здраве на всяко предприятие е задължително да присъства длъжностно лице. Тъй като функциите, които то изпълнява, са твърде специфични и с висока сложност, е необходимо лицето, извършващо тази дейност, да е преминало успешно обучение. Редица предпоставки превръщат онлайн курса по ЗБУТ в предпочитана опция за придобиване на изискваната от правните норми квалификация. Спокойно може да се твърди, че дистанционният метод на обучение не отстъпва по нито един компонент от този със задължително присъствие. Продължете с четенето, за да разберете какви са преимуществата на онлайн курса за длъжностно лице по ЗБУТ.

Редно е най-напред да се отчетат сходствата между двата подхода за обучение. С високо сходство са плановете им за провеждане – компонентите, които са заложени за преподаване, до голяма степен се припокриват. Такива са намаляването на рисковете от злополуки, осъвременяването на работната дейност според техническия процес, подробното запознаване със законите, касаещи длъжността и др. И при двата варианта завършилите успешно курса биват наградени с удостоверения, които им служат за кандидатстване за работа. Но с какво точно дистанционното обучение за длъжностно лице е по-добро? Няколко са ключовите фактори. На първо място следва да се отчете спестяването на пари за участие – таксите са намалени. Пести се и от средства за път и нощувка. Особено привлекателно е и удобството от работа от дома. Като се добави и възможността всеки сам да избира датите си за обучение, правилният избор изглежда ясен.

Обучението за длъжностно лице по ЗБУТ от разстояние се отличава с някои съществени предимства. Изключителното му удобство го прави все по-популярен избор за повишаване на квалификацията.